FAQs

Jak resetovat chytrou žárovku Tapo

K dispozici jsou dva typy resetování: "soft reset", který nevymaže aktuální nastavení, a "factory reset", které vymaže všechna vaše vlastní nastavení a obnoví je do továrního nastavení.

 

· Soft reset (bez ztráty nastavení konfigurace)

1. Nejprve otočte spínač světel ovládající inteligentní žárovku do polohy zapnuto.

2. Vypněte a zapněte třikrát, mezitím se na jednu sekundu pozastavte.

3. Chytrá žárovka by měla 3x bliknout.

 

· Factory reset (zpět na výchozí tovární nastavení)

1. Nejprve otočte spínač světel ovládající inteligentní žárovku do polohy zapnuto.

2. Vypněte a zapněte 5krát, mezitím se na jednu sekundu pozastavte.

3. Chytrá žárovka by měla 3x bliknout.

 

Chcete -li se dozvědět více podrobností o každé funkci a konfiguraci, přejděte na Download Center ke stažení manuálu k vašemu produktu.

 

TP-LINK