FAQs

Co mám dělat když, nemohu najít kameru v aplikaci TAPO?

1. Zkontrolujte LED stav a ujistěte se, že svítí zeleně.

Zkontrolujte ze strany hlavního routeru, zda kamera je v listu DHCP, tedy má IP adresu a komunikuje tak s routerem. Pokud kameru v seznamu nevidíte, přejděte ke kroku 4.

2.Ověřte, zda jsou v hesle vašeho účtu Tapo nějaké speciální symboly, pokud ano, zkuste je odstranit a zjednodušit heslo účtu, poté resetujte a znovu přidejte kameru od začátku.

3. Připojte svůj chytrý telefon ke stejné síti Wi-Fi jako váše kamera a zkontrolujte, zda jej vidíte v aplikaci Tapo. Pokud jí vidíte, znamená to, že se kamera z neznámých důvodů nepřipojila ke cloudu a nemáte k ní přístup na dálku.

V takovém případě doporučujeme vypnout bránu firewall routeru a poté resetovat a znovu nakonfigurovat kameru. Pokud to stále nevidíte, ujistěte se, že jste se přihlásili pomocí správného účtu, který jste použili ke konfiguraci kamery. A pak prosím přejděte ke kroku 4.

 

4. Překlopte čočku kamery směrem nahoru a najděte tlačítko Reset. Poté tlačítko stiskněte a několik sekund podržte, dokud kamera nezazvoní.

5. Zkontrolujte server DHCP směrovače a ujistěte se, že je povolen. A poté znovu nakonfigurujte kameru.

TP-LINK