FAQs

Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã tài khoản cloud (Ổ cắm thông minh, camera thông minh và bóng đèn thông minh Tapo)

Nếu bạn đã quên mật mã tài khoản cloud của bạn, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau để tạo mật mã mới để có thể đăng nhập vào ứng dụng Tapo để điều khiển thiết bị Tapo.

 

Bước 1 Tại trang "Đăng nhập", bấm chọn "Quên Mật mã".

 

 Bước 2 Nhập tài khoản cloud của bạn, sau đó bấm chọn "GỬI".

https://static.tp-link.com/image002_1572424027923p.png

 

Bước 3 Mở email, bấm chọn “Click to Reset Password”, bạn sẽ được dẫn đến trang khôi phục mật mã tại trang web cloud.

https://static.tp-link.com/image003_1572424036565r.png

 

Bước 4. Nhập mật mã mới cho tài khoản cloud của bạn và xác nhận mật mã, sau đó bấm chọn "Lưu".

https://static.tp-link.com/image004_1572424044515x.jpg

Bước 5. Giờ đây bạn đã hoàn thành các bước khôi phục mật mã. Vui lòng quay lại ứng dụng Tapo, bấm chọn "MẬT MÃ ĐÃ ĐƯỢC RESET", sau đó bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Tapo với mật mã mới của bạn.

Nếu bạn không nhận được email khôi phục trong vòng 60 giây,vui lòng bấm chọn "Gửi lại" trên ứng dụng, và xin vui lòng đảm bảo bạn đã nhập địa chỉ email chính xác.

https://static.tp-link.com/image005_1572424052934z.png