FAQs

Tôi có thể làm gì nếu ứng dụng Tapo không thể hoạt động chính xác (ổ cắm thông minh, camera thông minh, bóng đèn thông minh)?

Nếu ứng dụngTapo hoạt động không chính xác, vui lòng thử các bước xử lý sự cố bên dưới tùy theo vấn đề của bạn.

Q1: Không thể cài đặt ứng dụng Tapo

 Ứng dụng Tapo yêu cầu hệ điều hành Android 4.4 hoặc cao hơn / iOS 9.0 hoặc cao hơn. Nếu bạn gặp vấn đề về việc cài đặt, vui lòng kiểm tra và cập nhật phiên bản hệ điều hành thiết bị di động của bạn.

 

Q2: Ứng dụng Tapo gặp vấn đề crash

1. Xóa ứng dụng Tapo, sai đó cài đặt lại ứng dụng mới nhất trên điện thoại.

2. Cài đặt ứng dụng Tapo trên điện thoại khác và thử lại.

 

Q3: Không thể đăng nhập ID TP-Link

1. Mở trình duyệt web trên thiết bị di động và tìm kiếm gì đó, đảm bảo thiết bị có kết nối internet.

2. Kết nối thiết bị di động đến một mạng Wi-Fi khác và thử lại.

3. Xóa và cài đặt lại ứng dụng Tapo mới nhất, sau đó mở ứng dụng và đăng nhập.

4. Sử dụng một thiết bị di động khác để tải về và cài đặt ứng dụng Tapo, sau đó thử đăng nhập lại vào ứng dụng.