FAQs

Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể cài đặt thiết bị thông minh Tapo (ổ cắm thông minh, camera thông minh, bóng đèn thông minh) hoạt động với Alexa hoặc Google Home?

Nếu thiết bị Tapo có thể được điều khiển nội bộ và từ xa, nhưng không thể hoạt động với Amazon Alexa/Google Home, bạn có thể làm theo các bước sau để xử lý sự cố tùy theo vấn đề bạn gặp phải.

 

Trường hợp 1 Không thể xác thực

Bước 1 Đảm bảo bạn đã nhập chính xác tải khoản và mật mã TP-Link.

Bước 2 Đảm bảo thiết bị Echo/Google Home đã được kết nối đến internet và đang hoạt động tốt.

Bước 3 Bấm chọn biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải của trang xác thực, sau đó chọn mở trang xác thực qua một trình duyệt web khác để xác thực (chỉ áp dụng cho Alexa).

 

Trường hợp 2 Không thể khám phá thiết bị

Bước 1 Đảm bảo thiết bị Tapo có thể được điều khiển từ xa.

Bước 2 Vô hiệu hóa sau đó Kích hoạt lại kỹ năng của thiết bị Tapo.

Bước 3 Đảm bảo bạn đã nhập đúng tài khoản cloud.

 

Trường hợp 3 Không thể điều khiển thiết bị bằng giọng nói

Bước 1 Kiểm tra thiết bị đang được hiển thị trực tuyến trên ứng dụng Alexa/Google Home, nếu không, vui lòng xác nhận thiết bị Tapo có thể được điều khiển từ xa.

Bước 2 Điều khiển thiết bị Tapo theo cách thủ công trên ứng dụng Alexa/Google Home thay vì sử dụng giọng nói (chỉ cho Alexa).

Bước 3 Xác nhận ứng dụng Alexa hiện đang sử dụng tài khoản người dùng chính. Nếu tài khoản của bạn là tài khoản Households, bạn sẽ không thể điều khiển thiết bị bằng giọng nói.

Nếu bạn không chắc, vui lòng yêu cầu Alexa để chuyển tài khoản.

“Alexa, switch accounts”.

Bước 4 Thay đổi tên thiết bị trên ứng dụng Tapo, sau đó thử điều khiển lại thiết bị bằng giọng nói.