FAQs

Tôi có thể làm gì nếu tôi không nhận được email khi tôi đăng ký tài khoản cloud hoặc khôi phục mật mã

Bước 1:

Kiểm tra tên miền địa chỉ email của bạn. Máy chủ SMTP  sẽ kiểm tra người nhận để đảm bảo email đã được gửi đi thành công. Phương pháp xác thực hoạt động đối với các email có tên miền thuộc về các tổ chức thương mại, y tế, giáo dục hoặc cơ quan chính phủ. Các email với tên miền kể trên không được khuyến nghị sử dụng.

Bước 2:

Kiểm tra cài đặt lọc email của bạn trong tài khoản email. Ở đây chúng tôi sử dụng cài đặt Gmail làm ví dụ.

 1

 

Bước 3:

Thêm noreply@tp-link.com vào Danh sách Trắng (White list) (bằng cách bấm chọn Create a new filter) trong cài đặt email của bạn.

Tại trang cài đặt Filters and Blocked Addressed setting bạn có thể kiểm tra các email bị chặn của tài khoản của bạn.

2

 

Nếu các bước trên không thể giải quyết vấn đề của bạn:

Chúng tôi khuyến nghị bạn thay đổi email khác cho tài khoản cloud của bạn. Xin đừng lo lắng vì cloud của chúng tôi tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng.

Lý do chính dẫn đến việc bạn không thể nhận được email từ cloud của chúng tôi là cài đặt chặn thư từ tài khoản email của bạn, một số email có độ bảo mật cao, tự động chặn địa chỉ email cloud của chúng tôi.

Hơn nữa, Máy chủ SMTP giống như không cho phép gửi email theo bản ghi SPF. SPF là viết tắt của Sender Policy Framework, thực hiện phê duyệt nhận dạng của người gửi với địa chỉ IP và đối phó với thư rác một cách hiệu quả. Người nhận sẽ có nhiều phương pháp xác thực khác nhau. SPF của  tên miền TP-LINK của chúng tôi tạo một bản ghi bổ sung và phù hợp với các email phổ biến.

Để biết thêm chi tiết của từng tính năng và cấu hình, vui lòng tham khảo ​Trung tâm tải về để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.