FAQs

Cách làm cho thiết bị Tapo của tôi (ổ cắm thông minh, camera thông minh, bóng đèn thông minh) hoạt động với Amazon Alexa.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm thiết bị Tapo của bạn vào Amazon Alexa. Sau khi được thêm, bạn có thể sử dụng các lệnh thoại đơn giản để điều khiển ổ cắm thông minh Tapo và bóng đèn thông minh hoặc truyền video camera Tapo của bạn lên Amazon Echo Show hoặc Fire TV.

Để bắt đầu, hãy đảm bảo thiết bị Tapo của bạn đã được cài đặt và trực tuyến. Ở đây chúng tôi lấy Camera Tapo làm ví dụ.

Có hai tùy chọn để kết nối thiết bị Tapo và Amazon Alexa.

Tùy chọn 1. Mở ứng dụng Tapo, đi tới Tôi > Điều khiển bằng giọng nói, chọn Amazon Alexa và làm theo hướng dẫn ứng dụng.

Tùy chọn 2. Mở ứng dụng Amazon Alexa để thêm thiết bị Tapo của bạn. Tham khảo hướng dẫn chi tiết như bên dưới.

1. Mở ứng dụng Amazon Alexa. Sau đó nhấn vào Thêm (More) ở góc dưới bên phải và chọn Kỹ năng & Trò chơi (Skills & Games).

2. Nhấp vào kính lúp ở góc trên bên phải và tìm Tapo

3. Nhấp vào nút BẬT (ENABLE).

4. Đăng nhập bằng ID TP-Link đã liên kết với thiết bị Tapo của bạn và chạm vào Ủy quyền (Authorize). Sau khi ủy quyền thành công, thông báo Tapo đã được liên kết thành công (Tapo has been successfully linked) sẽ hiện ra. Đóng cửa sổ để chuyển sang bước tiếp theo.

5. Nhấn vào nút KHÁM PHÁ THIẾT BỊ (DISCOVER DEVICES) để khám phá các thiết bị liên kết với ID TP-Link của bạn. Và các thiết bị Tapo được phát hiện đã sẵn sàng để sử dụng.

Tận Hưởng!

Bạn có thể truyền video camera Tapo của mình lên Amazon Echo Show hoặc Fire TV bằng các lệnh thoại đơn giản. Ví dụ: “Alexa, hiển thị camera Phòng khách của tôi”.

Lưu ý: Mỗi khi bạn thay đổi tên thiết bị Tapo, bạn sẽ cần phải khám phá lại thiết bị đó để cập nhật tên của nó..

 

Khoảng thời gian bạn có thể phát trực tiếp nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên các thiết bị Amazon

Xem nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của camera Tapo thông qua Amazon Alexa sẽ sử dụng lưu lượng truy cập internet của bạn vì đây là dịch vụ Cloud-to-Cloud. Cân nhắc lưu lượng truy cập và hiệu suất extranet của bạn, nguồn cấp dữ liệu trực tiếp sẽ tự động dừng sau 10 phút. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu Alexa hiển thị lại camera nếu bạn muốn tiếp tục phát trực tuyến.