FAQs

Tôi nên làm gì nếu cấu hình Tapo Camera thất bại?

Ứng dụng Tapo sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong cấu hình ban đầu, tuy nhiên bạn không thể thực hiện được tất cả các bước do một số can thiệp. FAQ này sẽ hướng dẫn bạn nên làm gì nếu như gặp phải vấn đề qua tường bước.

Đảm bảo đèn LED Hệ thống nhấp nháy đỏ hoặc xanh lá, nếu không, đặt lại (reset) camera bằng cách nhấn và giữ nút RESET hơn 5s cho đến khi đèn LED nhấp nháy đỏ.

 

Trường hợp 1 Không thể thấy hoặc kết nối với tên Wi-Fi của camera Tapo.

Bước 1

Kiểm tra trạng thái đèn LED hệ thống của Tapo Cam và đảm bảo rằng nó nhấp nháy màu đỏ và xanh lục. Nếu không, hãy đặt lại bằng cách nhấn và giữ nút ĐẶT LẠI (RESET) trong hơn 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ.

Bước 2

iOS: Đến trang cài đặt, nhấp tùy chọn Wi-Fi để kết nối với Wi-Fi của Camera Tapo theo cách thủ công.

Android: Vào trang cài đặt kết nối với mạng Wi-Fi của Camera Tapo. Khi kết nối, điện thoại sẽ tự động tìm camera.

Bước 3

Đảm bảo bạn chọn đúng mạng không dây để kết nối (kiểm tra Địa chỉ MAC trên nhãn có khớp với một số phần của tên Wi-Fi).

Bước 4

Tắt kết nối VPN (nếu có) và Dữ liệu di động trên điện thoại hoặc sử dụng điện thoại khác để thử.

Bước 5

Đặt lại (Reset) camera một lần nữa bằng cách nhấn và giữ nút ĐẶT LẠI (RESET) trong hơn 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ, sau đó thực hiện lại quy trình.

 

Trường hợp 2 Không thể tìm thấy tên Wi-Fi của router.

Bước 1

Cường độ tín hiệu Wi-Fi của bạn phải đủ, hãy di chuyển camera đến gần router của bạn hơn nếu không. Hoặc bạn được đề xuất thay đổi kênh không dây 2.4GHz thành 1, 6 hoặc 11 trên router của mình.

Bước 2

Nếu nó không tự động hiển thị tên Wi-Fi của router của bạn, hãy nhấp vào “Rescan” để làm mới danh sách Wi-Fi nhiều lần để xem bạn có thể tìm thấy nó hay không.

Bước 3

Nếu SSID của router bị ẩn, vui lòng chọn “Other” để nhập SSID và mật mã theo cách thủ công.

Bước 4

Đảm bảo rằng mạng Wi-Fi gia đình của bạn đang hoạt động trên 2.4 GHz, vì Camera Tapo không hỗ trợ mạng Wi-Fi 5 GHz.

Bước 5

Thử định cấu hình Tapo Cam với một điện thoại khác.

Bước 6

Đặt lại camera bằng cách nhấn và giữ nút ĐẶT LẠI (RESET) trong hơn 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ, sau đó thực hiện lại quy trình.

 

Trường hợp 3 Không thể vượt qua quá trình kết nối

Bước 1

Chờ một hoặc hai phút rồi kiểm tra trạng thái Đèn LED hệ thống.

Nếu đèn LED sáng xanh lá, nó thể hiện kết nối mạng đã được thiết lập và camera đang hoạt động, Bạn có thể xem trực tiếp hoặc chuyển cài đặt của camera trên Ứng Dụng.

Bước 2

Nếu đèn LED Hệ thống có màu xanh lá sáng và tất cả quá trình đã hoàn tất một cách chính xác, nhưng bạn không thể tìm thấy camera trong Trang chủ của ứng dụng Tapo, vui lòng kiểm tra xem router chủ đã bật tính năng "Cách ly AP / Cách ly máy khách (AP Isolation/Client Isolation)". Nếu có, hãy tắt nó rồi khởi động lại router cũng như camera Tapo.

Bước 3

Nếu camera được kết nối với bộ mở rộng sóng, hãy thử cài đặt và kết nối với mạng Wi-Fi chính.

Bước 4

Cố gắng đặt lại (reset) camera bằng cách nhấn và giữ nút ĐẶT LẠI (RESET) trong hơn 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ và bắt đầu lại quá trình cài đặt.

 

Trường hợp 4 Mã lỗi "Không ghép nối được" hoặc "Không nhận được địa chỉ IP".

 https://static-community.tp-link.com/other/22/7/2021/4f8f37b897544f388b3f68234e7e29e7.jpg

 

Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật TP-Link theo thông tin sau nếu bạn vẫn không định cấu hình được camera Tapo sau những gợi ý trên.

1) ID TP-Link của bạn hoặc tài khoản cloud;

2) Số model của Camera Tapo và địa chỉ MAC của nó;

3) Bạn đã thử tất cả các đề xuất được liệt kê ở trên hay chưa. Nếu có, kết quả là gì?

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn. 

TP-LINK