FAQs

Cách điều khiển camera Tapo qua Google Home bằng lệnh thoại

Để sử dụng Camera Tapo với Trợ lý Google, bạn cần có Google Chromecast, Google Home Hub hoặc bất kỳ màn hình thông minh nào hỗ trợ Chromecast (chẳng hạn như TV có Chromecast tích hợp sẵn). Sau khi kết nối thành công camera Tapo của bạn với Google Home, bạn có thể xem camera trên TV hỗ trợ Chromecast hoặc Google Home Hub.

 

Các lệnh điều khiển Camera Tapo:

Hiện tại, chỉ có các lệnh thoại sau của Google Home được camera Tapo hỗ trợ.

1. Kích hoạt Trợ lý Google:

        a. "Hey Google"

        b. "Hi Google"

        c. "Ok Google"

2. Đọc lệnh của bạn: Hiển thị

3. Đọc tên Camera

4. Đọc tên TV 

Ví dụ:

“Hey Google Hiển thị Camera cửa trước của tôi” (Nó sẽ phát camera trên thiết bị hỗ trợ Chromecast)

“Hey Google Hiển thị Camera cửa trước của tôi trên Chromecast

 

Hiện tại, camera Tapo không hỗ trợ lệnh “bật / tắt camera” do các rủi ro bảo mật có thể xảy ra. Ví dụ: kẻ xâm nhập có thể tắt camera của bạn chỉ bằng một lệnh đơn giản.

*Lưu ý: “Tên Camera” là người dùng xác định trong ứng dụng Tapo.

 

 

Khoảng thời gian bạn có thể phát trực tiếp nguồn cấp dữ liệu thông qua Trợ lý Google

Xem nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của camera Tapo thông qua Trợ lý Google sẽ sử dụng lưu lượng truy cập internet của bạn vì đây là dịch vụ Cloud-to-Cloud. Cân nhắc lưu lượng truy cập và hiệu suất extranet của bạn, nguồn cấp dữ liệu trực tiếp sẽ tự động dừng sau 10 phút. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu Google hiển thị lại camera nếu bạn muốn tiếp tục phát trực tuyến.

 

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của TP-Link tại đây.

TP-LINK