FAQs

Sau khi cài đặt thành công thiết bị thông minh của mình, bạn sẽ thấy trang chủ của ứng dụng Tapo.

1. Nhấn vào thiết bị thông minh của bạn để vào trang Trạng thái (Status).

2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải để vào trang Cài đặt thiết bị (Device Settings).

3. Trên trang Cài đặt thiết bị (Device Settings), bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP và địa chỉ MAC của thiết bị thông minh của mình.

TP-LINK