FAQs

Cài đặt lại (Reset) camera Tapo như thế nào

Có hai phương pháp để đặt lại (reset) camera Tapo về cài đặt mặc định.

Cách 1: Sử dụng nút RESET

Loại 1: Đối với Camera An  Ninh

Trong khi camera được bật nguồn, nhấn và giữ nút Đặt lại (Reset) trong ít nhất 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ. Camera sẽ đặt lại (reset) và khởi động lại (reboot).

 

Loại 2: Đối với Camera An Ninh Quay & Quét

Khi bật nguồn camera, hãy quét ống kính camera lên, sau đó nhấn và giữ nút ĐẶT LẠI (RESET) trong ít nhất 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ. Camera sẽ đặt lại (reset) và khởi động lại (reboot).

 

Loại 3: Đối Với Camera An Ninh Ngoài Trời

1. Nới lỏng các vít trên mặt sau và tháo nắp.

2. Nhấn và giữ nút Reset ít nhất 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy đỏ.

 

Cách 2: Xóa camera thông qua ứng dụng Tapo

Tùy Chọn 1: Vào trang chủ

Vào trang chủ, nhấn lâu vào model camera của bạn. Sau đó, nhấn vào Remove ở dưới cùng để xóa camera. Camera sẽ bị xóa khỏi tài khoản TP-Link của bạn và được đặt lại (reset) về cài đặt mặc định.

 

Tùy Chọn 2: Vào trang cài đặt Camera

1. Vào trang chủ, nhấp vào thẻ model camera của bạn hoặc nhấp Camera Preview > Manage đến trang Live View.

2. Trên trang Live View, nhấp vào biểu tượng bánh răng để vào trang Camera Settings.

3. Nhấp Remove Camera ở cuối để xóa camera từ tài khoản TP-Link của bạn. Camera sẽ được xóa khỏi tài khoản của bạn và đặt lại (reset) về cài đặt mặc định.

Nếu bạn không thể đặt lại camera của mình thành công, hãy thử các bước sau :

  1. Đảm bảo rằng camera của bạn được bật nguồn.
  2. Vui lòng không hoạt động sau khi bật nguồn, đợi 10 phút và thử đặt lại.

Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của TP-Link.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung Tâm Tải Xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

TP-LINK