FAQs

Chia sẻ các thiết bị thông minh Tapo (phích cắm, camera, bóng đèn thông minh) với các thành viên trong gia đình như thế nào?

Với tính năng Chia Sẻ Thiết Bị, bạn có thể mời các thành viên trong gia đình quản lý các thiết bị thông minh cùng nhau.

*Lưu ý:

  • Đối với camera, bạn có thể chia sẻ tối đa với 2 tài khoản khác và hai tài khoản này chỉ có thể truy cập xem và phát trực tiếp.
  • Hiện tại, một số thiết bị không hỗ trợ tính năng chia sẻ. Và APP sẽ nhắc rằng tính năng chia sẻ không được hỗ trợ.

 

1.  Để người được mời khởi chạy Ứng dụng Tapo, trước tiên hãy chọn “Đăng ký"("Sign up") để tạo ID TP-Link của riêng họ.

2. Trên trang chủ của riêng bạn, hãy nhấn và giữ thiết bị bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn Share. Hoặc trên trang Tôi (Me), nhấp Chia Sẻ Thiết Bị (Device Sharing) và chọn thiết bị bạn muốn chia sẻ.

  

3. Nhập ID TP-Link người được mời, sau đó nhấp CHIA SẺ (SHARE).

*Lưu ý: Đối với camera Tapo, người được mời giới hạn quyền để kiểm soát camera.

4. Cho phép người được mời đăng nhập vào ỨNG DỤNG Tapo, chọn lời mời trong Thiết Bị Từ Người Khác và nhấp CHẤP NHẬN (ACCEPT). Sau đó, người được mời có thể quản lý thiết bị chia sẻ ngay bây giờ.

 

Ngừng chia sẻ thiết bị như thế nào9

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ thiết bị, đến Cài Đặt Thiết Bị-Chia Sẻ Thiết Bị (Device Settings-Device Sharing) và bạn sẽ thấy tài khoản bạn đã chia sẻ thiết bị, kéo nó sang bên trái và nhấp Xóa (Delete):

Bạn cũng có thể nhấp vào Tôi (Me)->Chia Sẻ Thiết Bị (Device Sharing)->Thiết Bị Của Tôi (My Devices), bạn sẽ thấy Chia Sẻ Thiết Bị (Shared Devices) sau đó kéo nó sang bên trái và nhấp Ngừng Chia Sẻ (Stop Sharing):

TP-LINK