FAQs

Làm cách nào để đăng ký lại camera Tapo vào tài khoản khác (ID TP-Link)?

Để đăng ký lại camera vào tài khoản TP-Link khác, trước tiên bạn phải xóa camera khỏi tài khoản ban đầu. Ở đây chúng tôi lấy Tapo C200 làm ví dụ.

Phương Pháp 1: Xóa camera qua ứng dụng Tapo Camera

1.       Trên trang Camera hoặc Chế độ Xem Trực Tiếp (Live View), hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng để vào trang Cài đặt Camera.

 

2.       Chọn Remove Camera (Xóa Camera) ở dưới cùng để xóa camera khỏi tài khoản TP-Link ban đầu của bạn.

Phương pháp 2: Đặt lại Camera về cài đặt mặc định

Kéo ống kính camera lên, sau đó nhấn và giữ nút RESET trong ít nhất 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ. Chờ camera khởi động lại và camera sẽ tự động bị xóa khỏi tài khoản TP-Link ban đầu.

Sau khi xóa camera khỏi tài khoản ban đầu, bạn có thể đăng ký camera vào tài khoản TP-Link khác.

TP-LINK