FAQs

Làm cách nào tôi có thể nhận được hóa đơn cho gói đăng ký Tapo Care của mình?

Cách nhận biên lai đăng ký Tapo Care của bạn sẽ khác nhau tùy theo cách bạn đăng ký gói Tapo Care.

 

Thông Qua Ứng Dụng Tapo (Android)

Vui lòng tham khảo trướchiểu các khoản phí và biên lai trên Google Store của bạn - Ủy quyền tạm thời - Google Store Trợ giúp

 

Thông Qua Ứng Dụng Tapo(iOS)

Vui lòng tham khảo nếu bạn thấy 'apple.com/bill' trên bảng sao kê thanh toán của bạn

 

Thông Qua Tapo Care trên website

Lưu ý: nó sẽ chỉ liệt kê lịch sử thanh toán của các gói Tapo Care mà bạn đã đăng ký thông qua trang web Tapo Care. Vui lòng truy cập Apple Store hoặc Google Store để kiểm tra đăng ký của bạn nếu bạn sử dụng Tapo trên iOS hoặc Android.

  1. Đi đến Tapo Care Web
  2. Đăng nhập tài khoản Tapo của bạn và nó sẽ liệt kê các gói và bản dùng thử miễn phí cùng với thời gian hợp lệ.
  3. Nhấp vào tài khoản Tapo của bạn ở góc trên bên phải->Nhấp vào “Lịch Sử Thanh Toán”
  4. Nhấp vào “” để lấy Hóa Đơn của bạn.

TP-LINK