FAQs

Ổ cắm thông minh Tapo hỗ trợ những tính năng gì?

Hiện tại ổ cắm Tapo P100 hỗ trợ các tính năng sau:

  • Điều khiển từ xa: Bật hoặc tắt ổ cắm thông minh của bạn từ bất kỳ đâu bằng ứng dụng Tapo.
  • Hẹn giờ: Đặt đồng hồ đếm ngược để tự động bật hoặc tắt ổ cắm thông minh sau một khoảng thời gian nhất định.
  • Lập lịch: Lên lịch vào các thời điểm tự động bật hoặc tắt ổ cắm thông minh.
  • Chế độ Vắng Nhà: Đặt khoảng thời gian mà ổ cắm thông minh sẽ được bật và tắt ngẫu nhiên để làm cho có vẻ như có người ở nhà.
  • Chia sẻ thiết bị: Mời các thành viên gia đình của bạn cùng quản lý ổ cắm thông minh.
TP-LINK