FAQs

Cách cài lại (reset) Robot hút bụi Tapo

Có hai cách để cài lại rô-bốt hút bụi Tapo của bạn: khởi động lại, không xóa các cài đặt tùy chỉnh; và khôi phục cài đặt gốc, thao tác này sẽ xóa tất cả cài đặt tùy chỉnh và đặt lại thiết bị về chế độ mặc định ban đầu.

 

 

Cách khởi động lại Robot hút bụi Tapo

Nhấn và giữ + Nút kết hợp trên đồng thời trong 5 giây, thiết bị sẽ vào chế độ thiết lập và sẵn sàng cho việc cấu hình.

 

 

 

 

 

 

Cách khôi phục cài đặt gốc cho Robot hút bụi Tapo

Nhấn và giữ +Nút kết hợp trên đồng thời trong 10 giây để khôi phục thiết bị về cài đặt gốc.

 

TP-LINK