FAQs

Hướng dẫn lưu lại và tải về video từ camera Tapo

Với camera Tapo, bạn có thể lưu trữ các bản ghi trên máy chủ đám mây (cần đăng ký Tapo Care) hoặc thẻ SD. Người dùng có thể xem video dễ dàng từ Tapo APP.

Có thể bạn thắc mắc muốn xuất video ra xem trên điện thoại hay máy tính thì phải làm như thế nào? Ở đây chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách tải xuống và xuất các bản ghi camera từ Tapo APP.

 

Video lưu trữ trên đám mây:

* Thời gian lưu trữ video trên đám mây bị giới hạn dựa trên gói Tapo Care của bạn, không thể truy xuất các video trên đám mây đã hết hạn.

Vui lòng xuất video sang bộ nhớ cục bộ kịp thời nếu có bất kỳ clip quan trọng nào.

 

Bước 1: Vào trang Lưu trữ đám mây (Cloud Video) :

  • Cách 1 : APP->Tôi (Me)->Lưu trữ đám mây(Cloud Video)
  • Cách 2: APP->Chọn xem camera -> Lưu trữ đám mây(Cloud Video)

 

Bước 2: Tải xuống video từ Tapo APP trước APP->Tôi(Me)->Khoảnh khắc Camera (Camera Memory)

Các video sẽ được lưu tạm thời trong bộ nhớ đệm của ứng dụng,khi đó, bạn đã có thể xem chúng ngoại tuyến mà không cần kết nối internet.

Nếu bạn muốn xuất video sang điện thoại và gửi cho người khác, hãy tham khảo Bước 3.

 

Bước 3: Tải video về điện thoại

Chọn video hoặc hình ảnh mà bạn muốn tải về, tập tin sẽ được lưu vào album của điện thoại. 

*Cần cấp quyền lưu trữ cho Tapo APP.

 

Để giảm mức sử dụng bộ nhớ, bạn có thể xóa tệp khỏi trang Khoảnh khắc sau khi tệp được tải cục bộ về điện thoại của bạn.

Lưu ý: Xóa bộ nhớ cache của điện thoại sẽ khiến tất cả các tệp được tải xuống APP bị xóa, vui lòng thận trọng, đặc biệt khi một video trên đám mây hết hạn đã được tải xuống APP nhưng không được tải xuống bộ nhớ của điện thoại.

 

Bản ghi trên thẻ SD:

1. Xuất tất cả các video

Tháo thẻ SD khỏi camera và xem video trên máy tính có đầu đọc thẻ SD.

Q5.3 Tôi có thể làm gì nếu không thể phát các bản ghi video từ thẻ SD trên máy tính?

 

2. Tải một đoạn video ngắn

  • Chọn xem camera->Phát lại và Khoảnh khắc (Playback & Memory)
  • Nhấn  (biểu tượng lưu video) để bắt đầu lưu. Nhấn lần nữa để chấm dứt.
  • Kiểm tra video trong trang Khoảnh khắc (Memory)

TP-LINK