FAQs

Tôi có thể làm gì nếu tôi cấu hình Ổ cắm thông minh Tapo thất bại

Ứng dụng Tapo sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong cấu hình ban đầu, nhưng bạn có thể gặp khó khăn ở một số bước. Mục Các câu hỏi thường gặp này sẽ cho bạn biết phải làm gì nếu bạn gặp khó khăn khi vượt qua một bước nhất định.

 

Trường hợp 1

Điện thoại sẽ tìm thiết bị thông minh thông qua tín hiệu Bluetooth, nếu bạn đang gặp vấn đề ở bước này, bạn sẽ thấy trang báo lỗi như bên dưới.

Mẹo xử lý sự cố:

1. Di chuyển điện thoại đến gần thiết bị thông minh hơn, ngắt kết nối các thiết bị bluetooth khác đến điện thoại của bạn.

2. Tắt Bluetooth trên điện thoại của bạn, sau đó mở lên lại và bấm chọn "THỬ LẠI".

3. Ép đóng ứng dụng Tapo, và sau đó mở lại ứng dụng sau đó tiến hành cài đặt lại.

4. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, khởi động lại thiết bị Tapo.

 

Trường hợp 2

Nếu bạn không thể tìm thấy mạng Wi-Fi của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn sau.

Mẹo xử lý sự cố:

1. Cường độ tín hiệu mạng Wi-Fi của bạn hơi yếu, di chuyển thiết bị thông minh đến gần router hơn và thử lại.

2. Đảm bảo mạng Wi-Fi của bạn là mạng Wi-Fi 2.4GHz, thiết bị Tapo không hỗ trợ kết nối Wi-Fi 5GHz.

3. Nếu thiết bị không hiển thị tên Wi-Fi của router tự động, vui lòng bấm chọn "QÚET LẠI" ở góc trên bên trái để làm mới danh sách Wi-Fi.

4. Nếu SSID của router ẩn, vui lòng chọn "Khác" để nhập SSID và mật mã theo cách thủ công.

5. Reset thiết bị theo QIG/UG và tiến hành cài đặt lại.

 

Trường hợp 3 3

Nếu bạn không thể qua bước này, bạn sẽ thấy trang báo lỗi bên dưới.

 

Mẹo xử lý sự cố:

1. Đảm bảo bạn đã chọn đúng mạng Wi-Fi và nhập chính xác mật mã. Nếu mạng Wi-Fi hoặc mật mã không chính xác, vui lòng bấm chọn "Chọn một mạng" và chọn mạng Wi-Fi lại lần nữa.

2. Đảm bảo thiết bị thông minh của bạn nằm trong vùng phủ sóng Wi-Fi router của bạn.

3. Tắt Bluetooth trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn sau đó mở lại.

4. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, thử reset thiết bị thông minh theo hướng dẫn của QIG/UG và sau đó tiến hành cài đặt lại.

5. Kiểm tra nếu có cài đặt tường lửa trên router của bạn. Nếu có, vui lòng tắt tường lửa.

 

TP-LINK