FAQs

Cách khôi phục cài đặt gốc (factory reset) cho ổ cắm thông minh Tapo

Để khôi phục cài đặt gốc (factory reset) cho ổ cắm thông minh, hãy nhấn và giữ nút nguồn trong ít nhất 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu cam và xanh lục.

TP-LINK