FAQs

Cách đổ đầy bình chứa nước cho Robot hút bụi

Trước khi bạn bắt đầu

• Chỉ đổ đầy nước lạnh/nước ở nhiệt độ phòng. Cẩn thận không làm ướt các điểm tiếp xúc kim loại.

• Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa được chỉ định bởi Tapo. Những thứ khác có thể ăn mòn ngăn chứa nước.

 

RV10

1. Lấy thùng rác và ngăn chứa nước ra.

2. Tháo nút cao su và thêm nước vào ngăn chứa nước.

3. Lắp lại thùng rác và ngăn chứa nước.

 

RV10 Plus

1. Lấy thùng rác và ngăn chứa nước ra.

2. Tháo nút cao su và thêm nước vào ngăn chứa nước.

3. Lắp lại thùng rác và ngăn chứa nước.

 

RV30

1. Lấy thùng rác và ngăn chứa nước ra.

2. Tháo nút cao su và thêm nước vào ngăn chứa nước.

3. Lắp lại thùng rác và ngăn chứa nước.

 

RV30 Plus

1. Lấy thùng rác và ngăn chứa nước ra.

2. Tháo nút cao su và thêm nước vào ngăn chứa nước.

3. Lắp lại thùng rác và ngăn chứa nước.

 

 

 

 

 

TP-LINK