FAQs

Làm sạch Nâng cao Toàn bộ Ngôi nhà của Robot hút bụi là gì?

Với Làm sạch Nâng cao Toàn bộ Ngôi nhà, bạn có thể tùy chỉnh công suất hút bụi, thời gian làm sạch và mực nước cho từng phòng và đặt thứ tự làm sạch cho ngôi nhà của bạn.

1. Đi đến trang chủ và kéo bảng điều khiển lên.

2. Nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi để chuyển sang “Làm sạch Nâng cao”.

3. Tùy chỉnh trình tự làm sạch cho ngôi nhà của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch các khu vực có nhiều dầu mỡ, chẳng hạn như nhà bếp, sau cùng.

4. Chọn một phòng và tùy chỉnh các tùy chọn làm sạch như thời gian làm sạch và công suất hút bụi.

5. Nhấn “Xong” ở góc trên cùng bên phải để lưu cài đặt cho Chế độ làm sạch nâng cao. Robot hút bụi của bạn sẽ dọn phòng dựa trên thứ tự và tùy chọn của từng phòng.

6. Nếu bạn không cần các tùy chọn dọn dẹp tùy chỉnh, bạn có thể nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi để chuyển sang “Làm sạch Tiêu chuẩn”. Ở Chế độ làm sạch tiêu chuẩn, con đường làm sạch tối ưu được tuân theo và tất cả các phòng đều được làm sạch theo cùng một tùy chọn làm sạch.

TP-LINK