FAQs

Làm sạch tùy chỉnh của robot hút bụi là gì?

Ở Chế độ Làm sạch Nhanh, các phòng của bạn được làm sạch theo cùng một tùy chọn làm sạch. Nếu bạn muốn tùy chỉnh việc dọn dẹp theo nhu cầu của riêng mình, bạn có thể sử dụng Làm sạch Tùy chỉnh.

Ở Chế độ Làm sạch Tùy chỉnh, bạn có thể chọn các phòng bạn muốn làm sạch, đặt thứ tự làm sạch và tùy chỉnh các tùy chọn làm sạch cho từng phòng, sau đó lưu cài đặt làm sạch của bạn dưới dạng Cài đặt sẵn và nhanh chóng bắt đầu làm sạch bằng một lần chạm hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

1. Nhấn “Tùy Chỉnh” trong “Phòng”.

2. Chọn thứ tự các phòng bạn muốn dọn dẹp. Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch các khu vực có nhiều dầu mỡ, chẳng hạn như nhà bếp, sau cùng.

3. Nhấn vào một phòng để sửa đổi tùy chọn dọn dẹp.

4. Đặt tên cho giá trị đặt trước của bạn để giúp bạn dễ dàng nhận ra nó.

5. Xong! Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp tùy chỉnh trên Trang chủ và “Room” ở trang trạng thái. Nếu bạn đã liên kết với trợ lý giọng nói như Alexa hoặc Google Assistant, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để bắt đầu công việc dọn dẹp.

TP-LINK