FAQs

Cách phân chia và hợp nhất phòng trong bản đồ robot hút bụi

Robot hút bụi sẽ tạo ra một bản đồ cho bạn trước lần làm sạch đầu tiên. Nếu bản đồ thông minh không phù hợp với loại nhà của bạn, bạn có thể tự tùy chỉnh nó bằng cách sử dụng các tính năng Hợp nhất Phòng và Chia Phòng.

Hợp Nhất Phòng

Kết hợp hai phòng thành một phòng. Ví dụ, nếu phòng ngủ của bạn được chia thành 2 phòng riêng biệt trên bản đồ thông minh, bạn có thể hợp nhất chúng thành một phòng.

Chia Phòng

Chia một phòng thành hai phòng. Ví dụ: nếu phòng ăn và phòng khách được hiển thị là một phòng trên bản đồ thông minh, bạn có thể chia thành 2 phòng riêng biệt.

Hợp Nhất & Phân chia phòng

“Tùy chỉnh” một căn phòng để giải quyết các vấn đề về vệ sinh như thảm ở cửa. Ví dụ: bạn không muốn robot hút bụi làm sạch thảm ở cửa, vì vậy bạn đặt vùng chặn cho thảm. Nhưng sau khi thiết lập khu vực hạn chế, robot hút bụi không thể vào phòng để làm sạch. Tại thời điểm này, bạn có thể sử dụng tính năng Chia và Hợp nhất để lập kế hoạch khu vực đặt thảm trong phòng, sau đó hủy bỏ việc vệ sinh phòng này.

 

Cách sử dụng các tính năng Hợp nhất phòng và Chia phòng

1. Nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải. Nhấn “Bản đồ”.

2. Chọn bản đồ bạn muốn chỉnh sửa.

3. Có 3 tính năng khả dụng: Chia phòng, Hợp nhất phòng và Chỉnh sửa.

 

Phân chia Phòng

a. Nhấn “Phân chia” và chọn một phòng bạn muốn phân chia trên bản đồ.

b. Sẽ có một đường giúp bạn phân chia căn phòng. Bạn có thể kéo hai đầu của dòng để điều chỉnh.

 

c. Nhấn vào nút xác nhận để chia phòng thành 2 phòng.

 

Hợp nhất Phòng

a. Nhấn “Hợp nhất” và chọn các phòng cạnh nhau.

b. Nhấn vào nút xác nhận để hợp nhất các phòng.

TP-LINK