FAQs

Lời nhắc bằng giọng nói (Dành cho Robot hút bụi điều hướng LiDAR)

Nếu các vấn đề tương ứng không thể được giải quyết bằng cách tham khảo các phương pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật.

Lời Nhắc

Giải Pháp

Lỗi 1: Lỗi Pin.

Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn hoặc ứng dụng.

Nhiệt độ pin quá cao hoặc quá thấp. Vui lòng đợi cho đến khi nhiệt độ pin thay đổi thành 0℃ - 40℃ (32℉-104℉).

Lỗi 2: Lỗi mô-đun bánh xe.

Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn hoặc ứng dụng.

Vui lòng kiểm tra xem có vật thể lạ nào bị kẹt trong bánh xe không và khởi động lại robot hút bụi.

Lỗi 3: Lỗi Chổi Bên.

Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn hoặc ứng dụng.

Vui lòng kiểm tra xem có vật thể lạ nào bị kẹt trong chổi bên không và khởi động lại robot hút bụi.

Lỗi 4: Lỗi Quạt hút.

Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn hoặc ứng dụng.

Vui lòng kiểm tra xem có vật thể lạ nào bị mắc kẹt trong cổng quạt hay không và khởi động lại robot hút bụi.

Vui lòng vệ sinh hộp bụi và bộ lọc, sau đó khởi động lại robot hút bụi.

Lỗi 5: Lỗi Chổi Chính.

Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn hoặc ứng dụng.

Vui lòng tháo chổi chính và làm sạch chổi chính, phần kết nối của chổi lăn, nắp chổi lăn và cổng hút bụi. Vui lòng khởi động lại robot hút bụi sau khi vệ sinh.

Lỗi 6: Lỗi Bơm Nước.

Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn hoặc ứng dụng.

Vui lòng làm sạch ngăn chứa nước, phần nối đầu bơm nước trên ngăn chứa và robot hút bụi, cũng như cổng bơm nước ra ở dưới cùng của robot hút bụi, đồng thời kiểm tra mô-đun giẻ lau nhà. Vui lòng thử khởi động lại robot hút bụi sau khi vệ sinh.

Lỗi 7: Lỗi LiDAR. Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn hoặc ứng dụng.

Vui lòng kiểm tra xem có vật thể lạ nào trong cảm biến laze không và khởi động lại robot hút bụi sau khi vệ sinh.

Lỗi 8: Hoạt động không bình thường. Vui lòng kiểm tra xem công tắc chính đã được bật chưa.

Vui lòng chuyển công tắc nguồn trên robot hút bụi sang “ON”.

TP-LINK