FAQs

Các Câu Hỏi Thường Gặp Của Robot Hút Bụi

Bài viết này tập hợp tất cả các câu hỏi về TP-Link Robot Hút Bụi. Các phần sau đây sẽ giúp trả lời câu hỏi của bạn.

Lời nhắc bằng giọng nói

Lời nhắc bằng giọng nói cho các vấn đề (Dành cho Robot hút bụi điều hướng LiDAR)

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Robot Hút Bụi Của Tôi Tạo Ra Tiếng Ồn Bất Thường Trong Quá Trình Vệ Sinh

Cách Khắc Phục Sự Cố Lỗi Sạc Trên Robot Hút Bụi

Giảm Khả Năng Làm Sạch Hoặc Rò Rỉ Bụi Trong Robot Hút Bụi

Robot Hút Bụi Không Thể Kết Nối Với Wi-Fi

Robot Hút Bụi Sạc Lại Thất Bại

Việc Làm Sạch Theo Lịch Trình Của Robot Hút Bụi Không Hoạt Động

Robot Hút Bụi Cài Đặt Thất Bại

Robot Hút Bụi Có Tiêu Thụ Điện Năng Khi Được Đặt Trên Đế Sạc Không

Robot Hút Bụi Có Cần Được Sạc Trong 16 giờ Cho Ba Lần Đầu Tiên Hay Không

Cách Kết Nối Robot Hút Bụi Với Wi-Fi Tại Nhà

Làm Cách Nào Tôi Có Thể Lên Lịch Cho Robot Hút Bụi Để Làm Sạch Thường Xuyên?

 

Bảo Trì

Cách làm sạch các bánh xe chính của Robot hút bụi

Cách làm sạch Bánh xe nhỏ của Robot hút bụi của tôi

Cách làm sạch các điểm tiếp xúc sạc của Robot hút bụi của tôi

Cách làm sạch ngăn chứa bụi của Robot hút bụi

Cách vệ sinh bộ lọc của Robot hút bụi

Cách làm sạch chổi quét chính của Robot hút bụi

Cách làm sạch vải lau của Robot hút bụi

Cách làm sạch các cảm biến của Robot hút bụi

Cách làm sạch chổi bên của Robot hút bụi

 

Phụ Tùng Thay Thế

Cách thay túi đựng bụi của Robot Hút Bụi (RV30 Plus/RV10 Plus)

Cách thay thế bộ lọc của Robot hút bụi

Cách thay thế chổi quét chính của Robot hút bụi

Cách thay thế vải lau của Robot hút bụi

Cách thay chổi bên của Robot hút bụi

 

Xử Lý Sự Cố

Tôi nên làm gì nếu cản trước của robot hút bụi của tôi bị kẹt?

Tôi nên làm gì nếu chổi bên của Robot hút bụi của tôi bị kẹt?

Tôi nên làm gì nếu Chổi chính của Robot hút bụi của tôi bị kẹt?

LiDAR của Robot hút bụi báo lỗi hoặc bị kẹt/vướng

Tại sao Robot hút bụi của tôi rơi xuống cầu thang?

Tôi nên làm gì nếu Pin của Robot hút bụi xảy ra lỗi?

Tôi nên làm gì nếu Bánh xe chính của Robot hút bụi của tôi báo lỗi?

Tôi nên làm gì nếu Chổi bên của Robot hút bụi của tôi báo lỗi?

Tôi nên làm gì nếu Quạt hút của Robot hút bụi của tôi báo lỗi?

Tôi Nên Làm Gì Nếu Robot Hút Bụi Báo Cáo Sự Cố?

Tôi Nên Làm Gì Nếu Bơm Nước Của Robot Hút Bụi Báo Lỗi?

TP-LINK