FAQs

Cách làm sạch vải lau của Robot hút bụi

Đối với RV30 Plus/RV10 Plus

Làm sạch vải lau mỗi khi lau xong và thay mới sau mỗi 2-3 tháng.

1. Tháo giá treo vải lau.

2. Làm trống ngăn chứa nước.

3. Tháo vải lau có thể giặt được.

4. Làm sạch vải lau.

5. Phơi khô vải lau và giá đỡ vải lau.

 

Đối với RV30/RV10

Làm sạch vải lau mỗi khi lau xong và thay mới sau mỗi 2-3 tháng.

1. Tháo giá treo vải lau.

2. Làm trống ngăn chứa nước.

3. Tháo vải lau có thể giặt được.

4. Làm sạch vải lau.

5. Phơi khô vải lau và giá đỡ vải lau.

 

 

 

 

TP-LINK