FAQs

Cách làm sạch chổi quét chính của Robot hút bụi

Đối với RV10 Lite

Làm sạch 2 tuần một lần và thay mới sau mỗi 6-12 tháng.

1. Lật ngược robot hút bụi, sau đó mở chốt và tháo nắp chổi quét chính.

2. Tháo chổi quét và phần chốt chặn ở cuối.

3. Loại bỏ tóc hoặc mảnh vụn bằng bàn chải làm sạch.

4. Lắp lại nắp và chổi quét chính. Nhấn vào nắp chổi quét chính để khóa nó vào vị trí.

 

Đối với RV30 Plus/RV30/RV10 Plus/RV10

Làm sạch 2 tuần một lần và thay mới sau mỗi 6-12 tháng.

1. Lật ngược robot hút bụi, sau đó mở chốt và tháo nắp chổi quét chính.

2. Tháo chổi quét và phần chốt chặn ở cuối.

3. Loại bỏ tóc hoặc mảnh vụn bằng bàn chải làm sạch.

4. Lắp lại nắp và chổi quét chính. Nhấn vào nắp chổi quét chính để khóa nó vào vị trí.

TP-LINK