FAQs

Cách làm sạch Bánh xe phụ của Robot hút bụi của tôi

Đối với RV10 Lite

Lau bánh phụ mỗi tháng.

1. Kéo mạnh để tháo bánh xe và loại bỏ tóc hoặc bụi bẩn.

2. Lắp lại bánh xe đẩy và ấn chặt vào vị trí.

 

 

Đối với RV30 Plus/RV30/RV10 Plus/RV10

Lau bánh phụ mỗi tháng.

1. Kéo mạnh để tháo bánh xe và loại bỏ tóc hoặc bụi bẩn.

2. Lắp lại bánh xe đẩy và ấn chặt vào vị trí.

TP-LINK