FAQs

Cách làm sạch các bánh xe chính của Robot hút bụi của tôi

Đối với RV10 Lite

Lau các bánh xe chính bằng vải khô, sạch. Làm sạch nó mỗi tháng một lần.

 

 

Đối với RV30 Plus/RV30/RV10 Plus/RV10

Lau các bánh xe chính bằng vải khô, sạch. Làm sạch nó mỗi tháng một lần.

 

 

 

 

 

 

TP-LINK