FAQs

Lên lịch cho Robot hút bụi để làm sạch thường xuyên?

Đặt lịch làm sạch để robot của bạn hút bụi sàn nhà thường xuyên.

1. Nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải. Nhấn vào "Lịch biểu".

 

2. Nhấn vào biểu tượng + hoặc “Thêm lịch trình”.

 

3. Đặt thời gian khi robot hút bụi của bạn bắt đầu làm sạch.

4. Nếu bạn muốn nhận thông báo trước khi làm sạch, bạn có thể đặt thời gian thông báo. Thông báo sẽ được gửi tới bạn, và bạn có thể tắt lịch làm sạch nếu cần.

5. Chọn ngày bạn muốn lặp lại.

6. Nhấn “Lưu” ở góc trên cùng bên phải để áp dụng cài đặt.

TP-LINK