FAQs

Làm cách nào để tìm địa chỉ IP của camera Tapo?

Có hai phương pháp để tìm địa chỉ IP của camera. Ở đây chúng tôi lấy Tapo C200 làm ví dụ.

Phương Pháp 1: Thông Qua Ứng Dụng Tapo

1. Trên trang chủ, hãy nhấn vào thẻ kiểu camera của bạn hoặc nhấn vào Xem trước Camera > Quản lý để chuyển đến trang Xem trực tiếp.

2. Trên trang Xem trực tiếp, chạm vào biểu tượng bánh răng để vào trang Cài đặt Camera.

3. Nhấn vào model camera của bạn và sau đó bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của camera.

 

Phương pháp 2: Qua trang quản lý web của Router của bạn

Bài viết này chúng tôi lấy Router TP-Link Archer C7 làm ví dụ.

1. Đăng nhập vào trang quản lý của router chính của bạn.

2. Đi tới Nâng cao > Mạng > Máy chủ DHCP và tìm phần Danh sách Máy khách DHCP để tìm địa chỉ IP của camera của bạn.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung Tâm Tải Xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

TP-LINK