FAQs

Robot hút bụi có cần được sạc trong 16 giờ cho ba lần đầu tiên hay không

Pin lithium không bị hiệu ứng bộ nhớ pin khi sử dụng và không cần đợi khi được sạc đầy.

TP-LINK