FAQs

Tôi phải làm gì nếu hình ảnh video bị ngược trên camera Tapo?

Camera Tapo hỗ trợ tính năng Xoay Video. Bài viết này lấy Tapo C200 làm ví dụ.

1. Trên trang chủ, nhấp vào thẻ model camera của bạn hoặc  nhấp Camera Preview > Manage đến trang Live View.

2. Trên trang Live View, nhấp vào biểu tượng bánh răng để vào trang Camera Settings.

 

3. Bật tắt tính năng Invert  Image(Đảo Ảnh) để xoay ảnh 180°.

 

Để biết thêm chi tiết về mỗi tính năng và cấu hình vui lòng đến Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

TP-LINK