FAQs

Cách thay thế túi đựng bụi của Robot hút bụi (RV30 Plus/RV10 Plus)

Thay túi chứa bụi khi đầy.

Làm thế nào để thay

1. Mở nắp trên và kéo tay cầm của túi đựng bụi lên để tháo nó ra.

2. Vứt bỏ túi chứa bụi đã sử dụng.

3. Lắp túi chứa bụi mới vào và đậy nắp lại.

TP-LINK