FAQs

Cách làm sạch chổi quét bên của Robot hút bụi

Đối với RV10 Lite

Làm sạch mỗi tháng và thay mới mỗi 3-6 tháng.

1. Kéo mạnh để tháo chổi bên và loại bỏ mọi mảnh vụn vướng víu. Lau bằng vải ẩm nếu cần.

2. Lắp lại chổi bên và ấn chặt để đảm bảo nó được lắp vào đúng vị trí.

 

 

Đối với RV30 Plus/RV30/RV10 Plus/RV10

Làm sạch mỗi tháng và thay mới mỗi 3-6 tháng.

1. Kéo mạnh để tháo chổi bên và loại bỏ mọi mảnh vụn vướng víu. Lau bằng vải ẩm nếu cần.

2. Lắp lại chổi bên và ấn chặt để đảm bảo nó được lắp vào đúng vị trí.

 

 

 

 

TP-LINK