FAQs

Cách nâng cấp hoặc hạ cấp đăng ký Tapo Care của tôi

Tapo care cung cấp các gói đăng ký linh hoạt từ Cơ bản đến Cao cấp với chu kỳ thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm. Nếu bạn muốn nâng cấp gói để có nhiều camera hơn, kéo dài thời hạn thanh toán hoặc muốn hạ cấp gói, đây là bài viết sẽ hướng dẫn bạn cập nhật hoặc hạ cấp Gói Tapo Care hiện có của bạn.

 

Truy cập vào đây So sánh Gói Tapo Care hoặc tìm hiểu thêm chi tiết về Tapo Care.

 

1. Các kênh đăng ký Tapo Care

Nền tảng Web: Trang web Tapo Care để đăng ký là https://tapo.tplinkcloud.com/tapo_web/

Bạn có thể hoàn tất thanh toán đăng ký thông qua thẻ Tín dụng hoặc PayPal.

iOS: thanh toán đăng ký sẽ được chuyển từ ứng dụng Tapo sang cửa hàng Apple để hoàn tất quá trình thanh toán.

Android: thanh toán đăng ký sẽ được chuyển từ ứng dụng Tapo sang Google Pay để hoàn tất quá trình thanh toán.

 

2. Gia hạn, nâng cấp hoặc hạ cấp gói đăng ký Tapo Care

2.1 Gia hạn đăng ký Tapo Care

Sau khi đăng ký dịch vụ Tapo Care, các gói Tapo Care sẽ tự động được gia hạn trừ khi bạn đã hủy gói như Thỏa thuận dịch vụ tự động gia hạn Tapo Care tại đây.

Mặc dù bạn có thể hủy gói tự động gia hạn bất kỳ lúc nào, hãy tham khảo Làm cách nào để tắt tính năng tự động gia hạn cho Tapo Care để biết các bước chi tiết?

 

2.2 Nâng Cấp Gói Tapo Care

Lưu ý: vui lòng nâng cấp gói từ cùng một kênh (nền tảng Web Tapo care / Apple Pay / Google Pay) mà bạn đã đăng ký gói cũ, nếu không, bạn có thể nhận được thông báo "Không thể nâng cấp gói".

Nâng Cấp Gói Của Bạn

 

 

Kênh Đăng Ký

Việc nâng cấp phải đáp ứng một trong ba điều kiện:

  • Tăng số lượng camera: ví dụ. từ một camera đến nhiều camera hơn
  • Nâng cấp chu kỳ thanh toán: từ Hàng tháng sang Hàng năm
  • Nâng cấp lên Cao cấp: từ Gói Cơ Bản tới Gói Cao Cấp

 

 

 

 

 

 

 

Nền tảng Web

Thanh toán phần chênh lệch giữa các gói đăng ký

Thời gian chưa sử dụng của gói trước sẽ được trừ vào giá của gói mới, bạn chỉ cần thanh toán phần chênh lệch giữa các gói.

 

Ví dụ:

 

Từ: Cao cấp 1 Cam / tháng $ 3,49 (Còn 26 ngày)

Thành: Cao cấp lên đến 10 Cam / tháng $ 11.99

 

Bạn cần trả: $11.99 – $3.02 = $8.97

*$3.02 = (26/30) * 3.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iOS

Thanh toán toàn bộ giá của Gói mới và nhận tiền hoàn lại theo tỷ lệ từ Apple Store.

 

Bạn sẽ tự động nhận được tiền hoàn lại theo tỷ lệ cho thời gian chưa sử dụng của gói trước đó từ Apple Store khi nâng cấp lên gói mới mà không cần hủy thủ công gói trước đó.

 

Ví dụ:

 

Từ: Cao cấp 1 Cam / tháng $ 3.49 (Còn 26 ngày)

Thành: Cao cấp lên đến 10 Cam / tháng $11.99

 

Bạn cần trả: $11.99

Nhưng bạn sẽ được hoàn lại: $3.02

*$3.02 = (26/30) * 3.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Android

Những ngày không sử dụng của gói trước đó sẽ chuyển đổi thành những ngày tương ứng có cùng giá trị trong Gói mới

Khi nâng cấp gói, Google Pay sẽ tự động chuyển đổi những ngày chưa sử dụng của gói trước đó thành những ngày tương ứng có cùng giá trị trong gói mới mà bạn không phải trả thêm tiền.

 

Ví dụ:

(gói trước)

cao cấp 1 Cam/tháng  $3.49

Chuyển sang 

(gói mới)

Cao cấp lên tới 10 Cam/ năm $119.99

còn lại 25 ngày

Còn lại 9 Ngày

* Giá trong bài viết này chỉ mang tính chất minh họa. Trong thanh toán thực tế, bạn cũng cần phải trả cho thuế. Giá thực tế sẽ dựa trên APP hoặc trang web chăm sóc Tapo.

* Các gói Tapo Care có thể khác nhau tùy theo vùng và khu vực, hãy tìm hiểu các gói Tapo Care trong khu vực của bạn từ ứng dụng hoặc Tapo Care website.

 

Các bước nâng cấp gói

  • Nền tảng Web

1. Đăng nhập nền tảng web Tapo Care: https://tapo.tplinkcloud.com/tapo_web/

2. Chọn gói trước đó bạn muốn nâng cấp

3. Chọn Hàng tháng hoặc Hàng năm trên cùng là chu kỳ thanh toán

4. Chọn gói dựa trên số lượng camera> Nhấn vào nút Nâng cấp ngay để nâng cấp gói.

*Gói Cơ bản hỗ trợ 1 hoặc tối đa 5 camera trong khi gói Cao cấp hỗ trợ tối đa 1-3 hoặc tối đa 10 camera.

5. Sau đó hoàn tất thanh toán

 

  • Tapo iOS APP

1. Mở Tapo APP > vào Me ở dưới cùng > nhấp Tapo Care

2. Chọn gói trước đó bạn muốn nâng cấp

3. Chọn Hàng tháng hoặc Hàng năm trên cùng là chu kì thanh toán

4. Chọn gói dựa trên số lượng camera > Nhấn vào nút Nâng cấp để nâng cấp gói.

*Gói Cơ bản hỗ trợ 1 hoặc lên tới 5 camera trong khi gói Cao cấp hỗ trợ 1-3 hoặc lên tới 10 camera.

5. Sau đó hoàn tất thanh toán qua Apple Pay.

*APP store sẽ tự động hoàn lại tiền theo tỷ lệ cho thời gian chưa sử dụng của gói trước sau khi bạn nâng cấp gói trong thiết bị iOS.

 

  • Tapo Andriod APP

1. Mở ứng dụng Tapo > vào Me ở cuối trang > nhấp Tapo Care

2. Chọn gói trước đó bạn muốn nâng cấp

3. Chọn Hàng tháng hoặc Hàng tháng trên cùng là chu kỳ thanh toán

4. Chọn gói dựa trên số lượng camera > Nhấn vào nút Nâng cấp để nâng cấp gói.

*Gói Cơ bản hỗ trợ 1 hoặc tối đa 5 camera trong khi gói Cao cấp hỗ trợ tối đa 1-3 hoặc tối đa 10 camera.

5. Sau đó hoàn tất thanh toán thông qua Google Pay.

 

2.3 Hạ cấp gói Tapo Care

Để hạ cấp gói đăng ký, bạn cần phải hủy gói đăng ký hiện có và đăng ký gói mới.

Vui lòng tham khảo Hủy và Hoàn tiền Tapo Care để biết các bước chi tiết để hủy đăng ký Tapo Care.

TP-LINK