FAQs

Tôi có thể làm gì nếu không tìm thấy camera Tapo của mình trên ứng dụng Tapo?

1. Kiểm tra Hệ thống đèn của Camera và đảm bảo đèn có màu xanh lục sáng. Kiểm tra danh sách máy khách DHCP của router xem bạn có thể nhìn thấy camera hay không. Nếu bạn không thấy nó, vui lòng chuyển sang bước 4.

 

2. Vui lòng xác minh xem có bất kỳ ký hiệu đặc biệt nào trong mật mã tài khoản Tapo của bạn không, nếu có, hãy thử xóa nó đi và làm cho mật mã tài khoản đơn giản hơn, sau đó đặt lại và thêm camera lại từ đầu.

 

3. Kết nối điện thoại thông minh của bạn với cùng một mạng Wi-Fi như camera của bạn và kiểm tra xem bạn có thể nhìn thấy nó trên ứng dụng Tapo hay không. Nếu bạn có thể nhìn thấy nó, điều đó có nghĩa là camera không kết nối được với cloud vì lý do không xác định và bạn không thể truy cập từ xa.

Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên tắt tường lửa của router, sau đó đặt lại và định cấu hình lại camera. Nếu bạn vẫn không thấy nó, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng đúng tài khoản mà bạn đã sử dụng để cấu hình camera. Và sau đó vui lòng chuyển sang bước 4.

 

4. Vui lòng lật camera và tìm nút Đặt lại (Reset). Sau đó nhấn và giữ nút Đặt lại trong vài giây cho đến khi camera báo “đặt lại thành công”.

 

5. Kiểm tra Máy chủ DHCP của router của bạn và đảm bảo rằng nó đã được bật. Và sau đó định cấu hình lại camera của bạn.

TP-LINK