FAQs

Cách cập nhật firmware của thiết bị thông minh Kasa

Chỉ có thể cập nhật firmware trên các thiết bị thông minh TP-Link Kasa bằng cách sử dụng Ứng dụng TP-Link Kasa. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã tải xuống Ứng dụng này trước khi tiếp tục.

 

Trước khi bắt đầu:

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản cloud của bạn và đảm bảo rằng bạn có thể điều khiển các thiết bị thông minh của mình.

Làm cách nào để tạo Tài Khoản Cloud TP-Link trên Kasa?

 

Hãy bắt đầu:

1. Đi tới Tôi ở dưới cùng bên phải, sau đó nhấp vào Cập nhật Firmware.

 

2. Nếu có bất kỳ bản cập nhật firmware nào, chúng sẽ được hiển thị trên trang này.

 

Lưu ý: Nếu có phiên bản firmware mới, vui lòng nhấp vào firmware tương ứng và thiết bị thông minh sẽ tải xuống firmware từ cloud và tự động cập nhật firmware, vì vậy vui lòng không vận hành thiết bị cho đến khi quá trình cập nhật firmware kết thúc.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

TP-LINK