FAQs

Tại sao tôi không thể nhận thông báo sau khi bật Thông báo?

Nếu thông báo đẩy từ Thiết bị Tapo trên điện thoại của bạn không hoạt động chính xác, vui lòng tham khảo các bước sau để kiểm tra:

 

Bước 1 Kiểm tra và xác nhận cài đặt Thông báo trên điện thoại của bạn đã được bật.

Đối với iOS: Khởi chạy Cài đặt -> Thông báo, đảm bảo Hiển thị bản xem trước luôn bật và Cho phép thông báo cho ứng dụng Tapo được bật.

Đối với Android: Khởi chạy Cài đặt -> Thông báo & thanh trạng thái -> Thông báo ứng dụng, tìm Ứng dụng Tapo và đảm bảo tùy chọn Hiển thị thông báo được bật.

 

Bước 2 Tắt Không làm phiền

Đối với iOS: Truy cập Cài đặt và chạm vào Không làm phiền, sau đó chạm vào công tắc bên cạnh Không làm phiền để tắt.

https://static.tp-link.com/image003_1576748079217g.png

Đối với Android: Khởi chạy Cài đặt -> Âm thanh&rung -> Không làm phiền, tìm tùy chọn Không làm phiền là Tắt.

 

Bước 3 Kiểm tra và đảm bảo kết nối Wi-Fi & Cellular trên điện thoại hoạt động bình thường.

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật TP-Link kèm theo thông tin sau nếu bạn vẫn gặp sự cố thông báo đẩy sau các đề xuất trên.

1) ID TP-Link hoặc tài khoản cloud của bạn;

2) Thương hiệu & model điện thoại của bạn và phiên bản Android/IOS của điện thoại;

3) Cho dù bạn đã thử tất cả các đề xuất được liệt kê ở trên hay chưa. Nếu có, chúng là gì?

TP-LINK