FAQs

Các câu hỏi thường gặp về Chế Độ Lên Lịch và Vắng Nhà của thiết bị Tapo (phích cắm thông minh, bóng đèn thông minh)?

Q1: Tôi có thể định cấu hình chế độ vắng nhà qua các ngày không?

A: Có. Bạn có thể đặt thời gian kết thúc sớm hơn thời gian bắt đầu, sau đó chế độ vắng nhà sẽ có hiệu lực trong nhiều ngày.

 

Q2: Chế độ hẹn giờ và vắng nhà có hoạt động khi thiết bị Tapo không kết nối Internet không?

A: Cài đặt lên lịch và chế độ vắng nhà được lưu trên chính thiết bị, vì vậy nó sẽ có hiệu lực khi không có internet.

 

Q3: Tôi có thể làm gì nếu lên lịch hoặc chế độ vắng nhà không có hiệu lực vào đúng thời điểm?

A: 1) Cập nhật firmware của thiết bị Tapo.

2) Đặt lại thiết bị Tapo theo UG/QIG, sau đó định cấu hình lại.

 

Q4: Tôi có thể làm gì nếu lên lịch hoặc chế độ vắng nhà không hoạt động?

A: 1) Xác nhận rằng bạn đang sử dụng ứng dụng Tapo mới nhất và thiết bị Tapo có firmware mới nhất, hãy cập nhật firmware của thiết bị Tapo nếu cần.

2) Đặt lại thiết bị Tapo theo UG / QIG, sau đó định cấu hình lại.

3) Sử dụng điện thoại khác để thử cài đặt lên lịch và chế độ vắng nhà.

 

Q5: Tôi có thể làm gì nếu lên lịch và chế độ vắng nhà đôi khi biến mất?

A: Xác nhận rằng bạn đang sử dụng ứng dụng Tapo mới nhất và thiết bị Tapo có firmware mới nhất, hãy cập nhật firmware của thiết bị Tapo nếu cần.

 

TP-LINK