FAQs

Thông tin liên quan đến việc dùng thử Tapo Care miễn phí

Thông tin liên quan tới bản dùng thử miễn phí Tapo Care

Mỗi Camera Tapo đều đủ điều kiện dùng thử miễn phí một lần các dịch vụ Tapo Care. Thời gian dùng thử miễn phí là 30 ngày cho mỗi camera kể từ khi bạn bật nó trên Tapo APP. Với bản dùng thử miễn phí Tapo Care, camera của bạn sẽ có Lịch sử video trên cloud trong 30 ngày và các tính năng nâng cao khác.

Nếu camera của bạn chưa từng sử dụng bản dùng thử miễn phí Tapo Care trước đây, bạn có thể bật ứng dụng này trên Tapo APP để nhận được 30 ngày sử dụng dịch vụ.

 

Câu hỏi 1:Tôi có bị tính phí trong thời gian dùng thử không?

Dịch vụ miễn phí sẽ tự động bị hủy khi hết hạn và bạn sẽ không bị tính phí.

 

Câu hỏi 2:Tôi có thể đăng ký chính thức trong thời gian dùng thử không?

Có, bạn có thể trả tiền để đăng ký chính thức trong thời gian dùng thử camera miễn phí. Thời gian dùng thử còn lại của camera sẽ được giữ lại và tự động bật khi đăng ký trả phí hết hạn

 

Câu hỏi 3: Làm cách nào để kích hoạt bản dùng thử miễn phí cho camera Tapo

  Bạn có thể làm theo các bước để cho phép dùng thử camera miễn phí. Nếu bạn có nhiều camera, thời gian dùng thử của từng camera cần được đặt từng máy một và thời gian dùng thử của mỗi camera được tính toán độc lập.

 

Nếu camera của bạn đáp ứng các yêu cầu của bản dùng thử miễn phí, bạn sẽ thấy một biểu ngữ trên trang xem trực tiếp cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày, bạn có thể nhấn vào đó để kiểm tra mô tả chi tiết về dịch vụ. Sau đó, bạn có thể nhấn vào "Dùng thử miễn phí" để kích hoạt bản dùng thử miễn phí 30 ngày cho camera này.

 

Ngoài ra, bạn có thể vào cài đặt camera và kích hoạt bản dùng thử miễn phí

Bạn có thể xem số ngày dùng thử còn lại trong Cài đặt Camera.

Câu hỏi 4:Tôi có thể hủy bản dùng thử miễn phí không?

Có, Người dùng có thể hủy bản dùng thử bất kỳ lúc nào trong thời gian dùng thử. Sau khi hủy, bản dùng thử sẽ dừng ngay lập tức và không thể bật lại.

Để hủy bản dùng thử miễn phí, vui lòng chuyển đến cài đặt camera trên Tapo APP và tắt “Bản dùng thử miễn phí Tapo Care (Tapo Care Free Trial)”

 

 

TP-LINK