FAQs

Cách cài đặt lại Tapo Light Strip

Có hai loại đặt lại: khôi phục mềm chỉ đặt lại cài đặt Wi-Fi và khôi phục cài đặt gốc xóa tất cả cài đặt của bạn và khôi phục về mặc định ban đầu.

 

Soft Reset

Nhấn và giữ nút trên bộ điều khiển của bạn trong hơn 5 giây nhưng không quá 10 giây và thả ra. Bộ led dây nhấp nháy màu cam và xanh lá cây sau đó cho biết Soft Reset thành công. Sau đó, bạn có thể định cấu hình lại bộ led dây của mình trong ứng dụng Tapo.

 

Factory Reset

Phương pháp 1: Qua nút điều khiển

Nhấn và giữ nút trên controller trong 10 giây trở lên rồi thả ra. bộ led dây nhấp nháy màu cam và xanh lục sau đó cho biết khôi phục cài đặt gốc thành công. Sau đó, bạn có thể định cấu hình lại bộ led dây của mình trong ứng dụng Tapo.

 

Phương pháp 2: Qua ứng dụng Tapo

Tùy chọn 1:

Mở ứng dụng Tapo, sau đó nhấn và chạm vào thẻ bộ led dây của bạn. Sau đó, nhấn vào Xóa ở dưới cùng để xóa bộ led dây của bạn. Bộ led dây sẽ bị xóa khỏi tài khoản Tapo của bạn và đặt lại về cài đặt mặc định.

 

Tùy chọn 2:

Mở ứng dụng Tapo và nhấn vào thẻ bộ đèn led của bạn. Nhấn vào biểu tượng bánh răng để chuyển đến trang Cài đặt và nhấn vào Xóa ở dưới cùng để xóa bộ đèn led của bạn. Bộ đèn led sẽ bị xóa khỏi tài khoản Tapo của bạn và đặt lại về cài đặt mặc định.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.