FAQs

Cách lắp thẻ SD cho camera Tapo của tôi

Khi lắp thẻ SD, hãy đảm bảo thẻ SD nằm đúng hướng. KHÔNG chèn vào một góc hoặc sử dụng lực.

 

Loại 1: Đối với Camera An Ninh

1. Tìm khe cắm thẻ nhớ SD trên mặt bên.

2. Giữ thẻ theo đúng hướng, cẩn thận lắp thẻ SD vào khe cắm. Đẩy thẻ SD vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

 

Loại 2: Đối với Camera An Ninh Quay & Quét

1. Nghiêng ống kính camera lên, sau đó bạn sẽ tìm thấy khe cắm thẻ SD.

2. Giữ thẻ theo đúng hướng, cẩn thận lắp thẻ SD vào khe cắm. Đẩy thẻ SD vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

   

Loại 3: Đối với Camera an ninh ngoài trời

1. Nới lỏng các vít trên mặt sau, tháo nắp và bạn sẽ tìm thấy khe cắm thẻ SD.

2. Giữ thẻ theo đúng hướng, cẩn thận lắp thẻ SD vào khe cắm. Đẩy thẻ SD vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.