FAQs

Những thẻ microSD nào được hỗ trợ trên Camera Tapo ?

Những thẻ MicroSD được hỗ trợ

Các loại thẻ nhớ microSD sau được hỗ trợ trên Tapo C100 (v1/v2/v3) / C200 (v1/v2) / C310 (v1) / TC60 (v1/v2/v3) /TC70 (v1/v2) :

  • microSDHC (8 GB - 32 GB)
  • microSDXC (64 GB – 128 GB)

 

Các loại thẻ nhớ microSD sau được hỗ trợ trên Tapo C110 (v1) / C210 (v1) / C320WS (v1) :

  • microSDHC (8 GB - 32 GB)
  • microSDXC (64 GB – 256 GB)

 

Các loại thẻ nhớ microSD sau được hỗ trợ trên Tapo C100 ( v4) / C110 (v2) / C200 (v3) / C210 (v2) / C310 (v2) / C320WS (v1) / C325WB / C125 / C225 / C500 / TC60 (v4) / TC70 (v3) :

  • microSDHC (8 GB - 32 GB)
  • microSDXC (64 GB – 512 GB)

* Thẻ Samsung EVO không hỗ trợ trên tất cả dòng camera.

* Thẻ MicroSD giả không được hỗ trợ trên tất cả các camera. Để xác minh Thẻ Micro SD Giả, vui lòng tham khảo Cách Xác minh Thẻ Micro SD Giả

Để đảm bảo tính ổn định của quá trình ghi, bạn nên sử dụng thẻ nhớ microSD có Độ bền cao chuyên dành cho camera.

Để biết thêm chi tiết về tiêu chuẩn Thẻ SD, vui lòng tham khảo  Dung lượng (SD/SDHC/SDXC/SDUC) | Hiệp hội SD (sdcard.org)

Thời gian ghi (Dựa trên điều kiện phòng thí nghiệm):

 

Chất lượng Video

Dung lượng thẻ SD

Ghi liên tục 24 giờ (Giờ)

4MP2560 *1440

8GB

12

16GB

24

32GB

48

64GB

96

128GB

192

256GB

384

512GB

768

3MP (2304*1296)

8GB

16

16GB

32

32GB

64

64GB

128

128GB

256

256GB

512

512GB

1024

1080P (Full HD)

8GB

24

16GB

48

32GB

96

64GB

192

128GB

384

256GB

768

512GB

1536