Интелигентна безкабелна система от охранителни камери, Система с 1 камера

| Tapo C420S1 V1
TP-LINK