FAQs

Как да създам автоматизация или пряк път на моето Tapo устройство (интелигентна крушка, интелигентен щепсел, интелигентна камера)

Вариант 1: Редактиране въз основа на предоставените действия

1. Отидете на страницата Smart Actions (Интелигентни действия) и ще видите Featured Actions (Предоставените действия) (Shortcut или Automation).
 

 

2. Докоснете предоставено действие. Докоснете EDIT (РЕДАКТИРАНЕ), за да промените настройките, както е необходимо, и докоснете APPLY (ПРИЛОЖИ), за да запазите промените.

 

 

 

Вариант 2: Създайте свои собствени действия

1. Отидете на страницата My Actions (Моите действия). Докоснете Å горе вдясно, за да добавите просто и интелигентно действие.

 

 

2. Наименувайте новото действие. Докоснете +, за да добавите условия като време на задействане, и докоснете +, за да добавите задачи като включване на интелигентната крушка. След това докоснете Done (Готово), за да запазите всички настройки.

 

 

Ако има добавени повече от 2 условия, можете да решите кога да извършите действието. Докоснете When Any Condition is Met (Когато е изпълнено което и да е условие) и изберете "Any Condition is Met" (Изпълнено е което и да е условие) или "All Conditions Are Met" (Изпълнени са всички условия).

 

 

Забележка: Интелигентните камери Tapo все още не поддържат, но поддръжката ще бъде добавена скоро. Моля, следете за актуализации на софтуера.